Godło Polski

BIP

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14 a
38-430 Miejsce Piastowe
telefon / faks: 13 43-53-996

 W związku ze stwierdzoną u dziecka wadą słuchu nauczyciel powinien w swojej pracy korzystać z następujących wskazówek:

 1. Pamiętać, że aparat słuchowy nie uczyni z dziecka osoby normalnie słyszącej.
 2. Dziecku należy umożliwić patrzenie na twarz nauczyciela, by mogło odczytywać mowę z ust.
 3. Do dziecka należy mówić spokojnie, powoli, nie przyśpieszać i nie krzyczeć, mówić w normalnym tempie i z normalną intonacją.
 4. Największą trudność sprawia dziecku przyswojenie struktury gramatycznej języka; może mieć problem z odmianą wyrazów, prawidłowym konstruowaniem i doborem końcówek fleksyjnych, budową zdania, stylem wypowiedzi.
 5. Dziecko może także mieć kłopoty w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych, operowaniu symbolami, rozumieniu przenośni i dowcipu.
 6. Należy dla dziecka ustalić odpowiednie miejsce w klasie-pierwsza ławka w środkowym rzędzie umożliwi dziecku obserwację nauczyciela.
 7. Lekcja powinna być wspierana zdjęciami, ilustracjami, napisami.
 8. Starać się kontrolować, czy uczeń koncentruje się na lekcji, nie dopuszczać, by uczeń przesiadywał w szkole bezczynnie, aktywizować go, zachęcać, troszczyć się.
 9. Należy włączyć ucznia do zajęć kompensacyjno-wyrównawczych.
 10. Oceniając należy koncentrować się na jego możliwościach, wkładzie pracy, wysiłku, chęci, potem dopiero na efekcie.
 11. Należy od czasu do czasu upewnić się, czy aparat dobrze działa. Jeśli aparat piszczy to wzmocnienie jest zbyt silne lub wkładka uszna nie jest szczelnie dopasowana.
 12. Nie pytać dziecka czy rozumie, nawykowo będzie kiwało głową, że tak.
 13. Konieczna jest systematyczna współpraca z rodzicami i dokładne informowanie ich o planowanych zajęciach oraz lekturach z uwzględnieniem wskazówek do pracy w domu.
 14. Do pisania ze słuchu należy dziecko przygotować wcześniej, udostępniając rodzicom tekst do przeczytania i wytłumaczenia w domu. Dyktando nie powinno być oceniane za błędy fonetyczne, np. zamianę samogłosek, zamianę głosek dźwięcznych na bezdźwięczne, zamiany w obrębie głosek szumiących. Błędy te należy poprawić, ale unikać oceniania, gdyż wynikają one z niedosłuchu. Wskazane są dyktanda indywidualne.
 15. Aby zwrócić uwagę ucznia, należy zawołać go po imieniu (unikać dotykania).
 16. Powinno się używać naturalnego języka.
 17. Zadbać o dobre samopoczucie ucznia w klasie. Wprowadzić uczniów w problemy ludzi z wadą słuchu, niech zrozumieją trudności kolegi/koleżanki, uświadomią sobie wysiłek, który podejmuje on/ona w pokonywaniu barier.

Przygotowała: mgr Ewa Wnęk - neurologopedaLiteratura:
W. Wojnarowska-Kulesza: Dziecko niesłyszące w szkole masowej. „SŁYSZĘ” Nr 10 Październik 2000. 
J. Kobosko, J. Kosmalowa: Seria One są wśród nas – dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. CMPP-P, W-wa 2005.
Y. Csanyi: Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. WSiP, W-wa 1994.
D. Bouvet: Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. WSiP, W-wa 1996.

Ciasteczka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz po to by spełnić Państwa oczekiwania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

» czytaj więcej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14 a, 38-430 Miejsce Piastowe
telefon / faks: 13 43-53-996 | e-mail: ppp_mpiastowe@op.pl
| kontakt | mapa witryny | realizacja |