Godło Polski

BIP

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14 a
38-430 Miejsce Piastowe
telefon / faks: 13 43-53-996

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym powstała Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. z połączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dukli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rymanowie i funkcjonuje od 1 września 1999 r. Teren działania Poradni obejmuje wszystkie przedszkola, szkoły  i placówki oświatowe umiejscowione w czterech gminach: Miejsce Piastowe, Dukla, Rymanów oraz Jaśliska. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Krośnieński, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Poradnia udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pracownicy Poradni stanowią zespół o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Realizują szereg działań i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szczególnie z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, problemowych, zajęcia wspierająco-terapeutyczne, integracyjno-adaptacyjne, profilaktyczno-wychowawcze.

Przez Poradnię podejmowane są także działania w obszarze ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego, adresowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców, w formie  m.in. szkoleń, warsztatów, konferencji, prelekcji, spotkań profilaktycznych, grup wsparcia.

Na terenie Poradni jest prowadzona diagnoza i indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami, m.in. lękowymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania, problemami adaptacyjnymi w szkole, trudnościami wychowawczymi, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, z zaburzeniami dyslektycznymi, z zaburzeniami mowy.

Poradnia prowadzi przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne oraz komputerowe badania przesiewowe wzroku i słuchu.

Pracownicy Poradni podejmują  interwencje kryzysowe w przypadku: myśli i prób samobójczych, przeżywania żałoby.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym, realizując zadania, jest otwarta na współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wszyscy pracownicy kierują się w swojej pracy przyjętą przez Poradnię misją: „Każde dziecko zasługuje na miłość, szczęście, szacunek, zrozumienie, pomoc – wtedy cały świat jest jego domem.”

Ciasteczka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz po to by spełnić Państwa oczekiwania. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

» czytaj więcej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14 a, 38-430 Miejsce Piastowe
telefon / faks: 13 43-53-996 | e-mail: ppp_mpiastowe@op.pl
| kontakt | mapa witryny | realizacja |