Witamy na oficjalnej Stronie Internetowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym.

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela dzieciom od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym

Z myślą o rodzicach i nauczycielach zamieściliśmy w naszej witrynie wzory druków obowiązujących w Poradni, które można pobrać i wydrukować w domu.

W naszej witrynie publikujemy wszystkie ważne informacje, zawiadomienia oraz zaproszenia kierowane do pedagogów i logopedów szkolnych, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz dla rodziców.

Poradnia ma swoją siedzibę w Miejscu Piastowym przy ulicy Dworskiej 14 a. Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Pełne dane teleadresowe Poradni znajdą Państwo w stopce witryny.

Zachęcamy do korzystania z pomocy Poradni dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni (gminy: Miejsce Piastowe, Dukla, Jaśliska, Rymanów).


Pozdrawiam
Marta Kuc-Jagiełło
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14 a, 38-430 Miejsce Piastowe, telefon / faks: 13 43-53-996 | e-mail: ppp_mpiastowe@op.pl |   ePUAP   |   kontakt   |   mapa witryny   |